en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Książki -

Książki

Okładka książki Zbiór otwarty 2, szare tło a na nim siatka białych kresek połączonych czerwonymi kropkami

Zbiór otwarty 2. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku

Publikacja online [PDF]

Izabela Kopania
„Zbiór otwarty 2
Prace z Kolekcji II
Galerii Arsenał w Białymstoku”


„W 2012 r., nakładem Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ukazał się Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Było to drugie wydawnictwo, które można uznać za częściowy katalog Kolekcji II. Znalazł się w nim wybór ponad stu dwudziestu dzieł sztuki z tego zbioru gromadzonego od 1991 r. Niniejsza książka, Zbiór otwarty 2. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku, została pomyślana jako kontynuacja tej pierwszej – stanowi jej drugi tom, obejmujący dzieła nieujęte w poprzednim, łącznie z zakupami dokonanymi od 2012 do 2023 r.”

s. 318, tekst w języku polskim i angielskim, pdf online, 2023
PDF
ISBN 978-83-66262-23-2
Galeria Arsenał w Białymstoku
0.00 PLN
Okładka publikacji do wystawy "Duby smalone"

DUBY SMALONE

Publikacja online [PDF] podsumowuje i dokumentuje wystawę "Duby smalone".

s. 50, tekst w języku polskim i angielskim, pdf online, 2023
PDF
978-83-66262-22-5
Galeria Arsenał w Białymstoku
0.00 PLN
na środku kolorowy napis Bazgrolnik zeszyt zabaw, publikacja towarzysząca wystawie Galeria to kurnik artysci to kury a sztuka to jajka kur, na dole miejsce na podpis właściciela

Bazgrolnik - Zeszyt Edukacyjny

Publikacja towarzyszy wystawie współtworzonej przez dzieci "Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jajka kur"

Teksty: Katarzyna Kida, Justyna Kołodko-Bietkał, Izabela Liżewska
Projekt graficzny: Alicja Kobza
Redakcja i korekta: Ewa Borowska
Druk: Argraf
Nakład: 750 egz.

s.28, tekst w języku polskim, 2023
druk, PDF

Partner Fundacja PZU

ISBN 978-83-66262-21-8
Galeria Arsenał w Białymstoku
0.00 PLN

Zamówienie