en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Książki -

Książki

na środku kolorowy napis Bazgrolnik zeszyt zabaw, publikacja towarzysząca wystawie Galeria to kurnik artysci to kury a sztuka to jajka kur, na dole miejsce na podpis właściciela

Bazgrolnik - Zeszyt Edukacyjny

Publikacja towarzyszy wystawie współtworzonej przez dzieci "Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jajka kur"

Teksty: Katarzyna Kida, Justyna Kołodko-Bietkał, Izabela Liżewska
Projekt graficzny: Alicja Kobza
Redakcja i korekta: Ewa Borowska
Druk: Argraf
Nakład: 750 egz.

s.28, tekst w języku polskim, 2023
druk, PDF

Partner Fundacja PZU

ISBN 978-83-66262-21-8
Galeria Arsenał w Białymstoku
0.00 PLN

Zamówienie