en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

ЧЕТВЕРГОВІ ЕКСКУРСІЇ ВИСТАВКАМИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ / CZWARTKOWE OPROWADZANIA PO WYSTAWACH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

ЧЕТВЕРГОВІ ЕКСКУРСІЇ ВИСТАВКАМИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ / CZWARTKOWE OPROWADZANIA PO WYSTAWACH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

14.09.2023 - 19.10.2023 / 17:00
Miejsce: Miejsce: Галерея Арсенал, вул. Міцкевича 2, Білосток / Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+

Галерея "Арсенал" у Білостоці запрошує на четвергові екскурсії українською мовою виставками Марти Романків "Найважливішим є перше враження" та Зузанни Герцберг "Мехиця":

Найближчі зустрічі:
14.09 (четвер), 17:00
21.09 (четвер), 17:00
28.09 (четвер), 17.00
5.10 (четвер), 17.00
12.10 (четвер), 17.00
19.10 (четвер), 17.00

Галерея "Арсенал" у Білостоці, вул. А. Міцкевича, 2

Вхід вільний

(організовані групи просимо записатися заздалегідь за адресою  y.kostereva@galeria-arsenal.pl)

Про виставки:

Марта Романків - "Найважливішим є перше враження"

Марта Романків працює з ангажованим мистецтвом (таким, що працює з ідеологічними і соціальними проблемами). Її мистецька практика, що часто набуває партисипативного характеру (залучає глядача до процесу творення), знаходиться на межі активізму, мистецтва та соціальних наук. Центральним елементом виставки "Найважливішим є перше враження" є останній проект художниці "Зала до тренувань", в якому вона запрошує мігрантів створювати власні президентські промови. Таким чином Романків ставить питання про виборчі права для негромадян* та механізми, що використовуються в політиці. Проект складається з відеодокументації воркшопу та лекції з ораторського мистецтва (звідки і походить назва виставки), простору для написання, відпрацювання та виголошення власних промов, а також їхнього зростаючого архіву.

Художниця, що народилася в Україні вже вісім років живе в Польщі. На виставці представлені роботи, засновані на її власному досвіді, а також партисипативні проекти, що стосуються громадянських прав, адресовані людям з числа мігрантів. Результатом цих проектів є бачення майбутнього, реалізоване волевиявлення та пропозиції щодо рішення проблем, з якими стикаються люди, що не мають ані права голосу ані права бути обраними своїми громадами. Романків розглядає мистецтво як простір, в якому можуть бути реалізовані ідеї, реалізація яких поки що неможлива поза його межами, і  бачить свою роль як ініціаторки дії громади.

* Негромадяни – люди, які не мають громадянства країни проживання.

Зузанна Герцберг - "Мехиця".

В традиції юдаїзму мехицею називається бар’єр, що відокремлює секцію чоловіків, що мають повний доступ до обряду, від маргіналізованих жінок. Своїм проектом Зузана Хертзберг показує, що цей механізм сегрегації переноситься на суспільне життя, і відтворюється в способах запису, збереження і розповсюдження архівного контенту, а саме, вимаруванні голосу жінок.

В рамах вшанування 80-х роковин повстання у Білостоцькому гетто художниця презентує проект, присвячений відновленню історії єврейських жінок як активних і повноцінних учасниць збройного та громадянського опору в гетто та німецьких нацистських таборах смерті в Польщі, Україні та Литві. У своїй практиці художниця, яка є польською єврейкою, роками створює, емоційний архів борчинь, намагаючись відновити їхні постаті в колективній історичній пам'яті.

Для Герцберг дослідження минулого та власної єврейської ідентичності - це також спосіб співтворення майбутнього. На своїй виставці в Galeria Arsenał у Білостоці художниця також представляє нову серію робіт, натхненну феміністичним прочитанням історії про Ліліт –бунтарки з Едему, як символу жіночого визволення для поколінь сучасних феміністок. Звертаючись до традиційних образів першої жінки, Герцберг трансформує їх і поєднує зі своєю прихильністю до сучасного анархо-феміністичного руху, родоначальницею і предтечею якого є Ліліт.

Робота "Мехиця. Індивідуальний та колективний опір жінок під час Голокосту" серед іншого була представлена на 12-й Бієнале сучасного мистецтва в Берліні та в Центрі єврейської історії в Нью-Йорку.


Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na czwartkowe oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawach Marty Romankiv „Najważniejsze jest pierwsze wrażenie” oraz Zuzanny Hertzberg „Mechica".

Najbliższe spotkania:

14.09 (czwartek), godz. 17:00
21.09 (czwartek), godz.17:00
28.09 (czwartek), godz.17:00
5.10 (czwartek), godz.17:00
12.10 (czwartek), godz.17:00
19.10 (czwartek), godz.17:00

Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2
Wstęp bezpłatny

(grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt na adres:  y.kostereva@galeria-arsenal.pl )O wystawach:

Marta Romankiv - „Najważniejsze jest pierwsze wrażenie”

Marta Romankiv zajmuje się sztuką zaangażowaną. Jej praktyka artystyczna często  przyjmuje charakter partycypacyjny, sytuując się na granicy aktywizmu, sztuki oraz nauk społecznych. Główną część wystawy „Najważniejsze jest pierwsze wrażenie” stanowi najnowszy projekt artystki Sala do ćwiczeń, w ramach którego zaprasza ona osoby migranckie do stworzenia własnych przemówień prezydenckich. Romankiv zadaje tym samym pytanie o bierne prawo wyborcze nieobywateli* oraz o mechanizmy stosowane w polityce. Na projekt składają się: dokumentacja wideo warsztatów i wykładu z wystąpień publicznych (z którego pochodzi tytuł wystawy), przestrzeń do pisania, ćwiczenia oraz wygłaszania własnych przemówień, a także ich rosnące archiwum.

Urodzona w Ukrainie artystka mieszka w Polsce od ośmiu lat. Na wystawie znajdują się zarówno prace oparte na jej własnym doświadczeniu, jak i projekty partycypacyjne dotyczące praw obywatelskich, kierowane do osób migranckich. W ich efekcie powstają wizje przyszłości, wyrazy woli i propozycje rozwiązań problemów, z jakimi borykają się osoby niemające prawa głosu ani możliwości bycia wybieranymi przez swoje społeczności. Romankiv traktuje sztukę jako przestrzeń, w której artykułować mogą się idee niemożliwe dziś jeszcze poza nią, postrzegając swoją rolę jako inicjatorki wspólnotowych działań.

* Nieobywatele – osoby nieposiadające obywatelstwa kraju swojego zamieszkania.


Zuzanna Hertzberg - „Mechica"

W tradycji judaizmu mechica to bariera oddzielająca w synagodze sekcję modlących się i mających pełen dostęp do obrządku mężczyzn od zmarginalizowanych kobiet. Intencją projektu Zuzanny Hertzberg jest pokazanie, że ten mechanizm segregacyjny przenosi się na życie społeczne i odwzorowuje się w sposobach zapisywania, utrwalania i dystrybucji treści archiwalnych, wymazywania z nich głosu kobiet.
W ramach obchodów 80. rocznicy powstania w getcie białostockim artystka prezentuje projekt poświęcony odzyskiwaniu herstorii żydowskich kobiet jako aktywnych i pełnoprawnych uczestniczek zbrojnego i cywilnego oporu w gettach i niemieckich nazistowskich obozach zagłady w Polsce, Ukrainie i Litwie. W swojej praktyce artystka, polska Żydówka, od lat tworzy herstoryczne, afektywne archiwum bojowniczek, podejmując próbę przywrócenia ich postaci zbiorowej pamięci historycznej.
Dla Hertzberg badanie przeszłości i własnej żydowskiej tożsamości jest też sposobem współtworzenia przyszłości. Na wystawie w Galerii Arsenał w Białymstoku artystka prezentuje także nowy cykl prac, zainspirowany feministycznym odczytaniem historii Lilit – rebeliantki z Edenu, będącej dla pokoleń współczesnych feministek symbolem wyzwolenia kobiet. Nawiązując do tradycyjnych wizerunków pierwszej kobiety, Hertzberg przekształca je i łączy ze swoim zaangażowaniem we współczesny ruch anarchofeministyczny, którego matronką i praprzodkinią jest Lilit.
Praca „Mechica. Indywidualny i zbiorowy opór kobiet podczas Zagłady” była prezentowana  m.in. podczas 12. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie oraz w Center for Jewish History w Nowym Jorku.

Powiązane Wydarzenia

16.08 - 22.10

Зузана Герцберг. МЕХИЦЯ / Zuzanna Hertzberg. Mechica

Powiązane Wydarzenia

16.08 - 22.10

Марта Романків. Найважливішим є перше враження / Marta Romankiv. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie

Powiązane Wydarzenia

14.10 - 14.10

ЕКСКУРСІЇ ВИСТАВКАМИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ / Oprowadzanie w języku ukraińskim

Powiązane Wydarzenia

08.10 - 08.10

Stwórz swoje przemówienie prezydenckie! Warsztaty dla osób migranckich z artystką Martą Romankiv