en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Kuba Dąbrowski, Co cię denerwuje?

Kuba Dąbrowski, Co cię denerwuje?

A-
A+

Kuba Dąbrowski

Co cię denerwuje?, 2004, 5 fotografii na piance, 40 × 40 cm

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku. Praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Pozornie błahe pytanie „Co cię denerwuje?” Kuba Dąbrowski zadał przypadkowo spotkanym na ulicy osobom. Projekt zaowocował serią fotograficznych portretów opatrzonych krótkimi komentarzami – odpowiedziami udzielonymi przez zagadniętych ludzi, w których pobrzmiewa tyleż szczerości, co zakłopotania. W badaniach socjologicznych właściwe sformułowanie pytań jest warunkiem sine qua non otrzymania miarodajnych wyników. Dąbrowski – fotograf i socjolog – umiejętnie korzystając z warsztatu socjologii, stawia jednak pytanie znacznie odbiegające od takich, jakie zadaje się w standardowych sondażach przeprowadzanych przez ośrodki badawcze. Nie sprowadza się ono do konkretnego problemu czy zjawiska, wobec którego należy zająć jakieś stanowisko, lecz ogniskuje wokół sposobu, w jaki zagadnięte osoby percypują rzeczywistość.
 
Projekt Dąbrowskiego przynosi też całkiem inne rezultaty. Jego efektem nie jest uogólniony portret czy też stanowisko odzwierciedlające poglądy i oczekiwania badanej grupy zawodowej bądź społecznej. Wprost przeciwnie, w niby-socjologicznej ankiecie fotografa nie ginie indywidualizm – każdy z przechodniów pozostaje sobą, zachowane zostają jego przekonania, emocje i sposób przeżywania świata. Komentarz pod zdjęciem z kolei skłania oglądających do zadania nowych pytań i poszukiwania kolejnych odpowiedzi, które złożą się na wyimaginowany wizerunek każdej ze sfotografowanych osób.
 
Projekt Dąbrowskiego, mimo że nastawiony na budowanie jednostkowych portretów, prowokuje jednak do zadania pytania o społeczeństwo, które tworzymy. Czy jesteśmy frustratami, jak podchodzimy do irytujących sytuacji, jakie doświadczenia, stereotypy, ideologie i informacje wpływają na nasze postrzeganie świata? Socjologia w mikroskali, wpleciona w fotograficzny projekt Dąbrowskiego, unika typologii i prostych klasyfikacji, a jednocześnie odsłania towarzyszącą nam w codziennych sytuacjach ciekawość, skłonność do uważnego przyglądania się tym, którzy są obok, i dużo większe zainteresowanie ich prywatną historią niż syntetycznym obrazem zbiorowości, wyabstrahowanym z kształtujących ją realiów.
 
Izabela KopaniaAudiodeskrypcja:

Audiodeskrypcja:
Audiodeskrypcja:
Audiodeskrypcja:

Audiodeskrypcja:

Katalog prac

Artyści