en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Łukasz Skąpski, bez tytułu

Łukasz Skąpski, bez tytułu

A-
A+

Łukasz Skąpski

bez tytułu, 1998, fotografia barwna, 120 × 200 cm

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku. Praca zakupiona przez Galerię Arsenał

Seria fotografii nieba Łukasza Skąpskiego, do której należy praca z Kolekcji II, jest dyskusją zarówno z możliwościami medium fotograficznego, jak i ze stereotypowo przypisywanymi mu właściwościami. W autorskim komentarzu do prac artysta mówił, że ich koncepcja opiera się na podważeniu przedstawieniowych wartości fotografii. Uchwycone na wielkoformatowych zdjęciach fragmenty nieba balansują między realistycznym ujęciem a na wskroś abstrakcyjną wizją, uzmysławiając nam, jak cienka granica dzieli te dwie konwencje obrazowania. Artysta poddaje próbie wnikliwość spostrzegania i utarte schematy interpretowania obrazów, pozostawiając odbiorcę w niepewności, co właściwie widzi. Czy oglądane zdjęcie to fotografia nieba, czy też reprodukcja monumentalnego dzieła z nurtu colour field painting?
 
Dokonana w fotografii Skąpskiego przemiana widoku nieba w „malarską” abstrakcję przywodzi na myśl kontrowersje wokół utożsamiania fotografii z dokumentem oraz powszechną już podejrzliwość wobec przypisywanej jej rzeczowości i obiektywizmowi przekazu. Abstrakcyjne ujęcia nieba podważają te dokumentacyjne właściwości niemal tak samo, jak dzieje się to w jednej ze scen filmu Powiększenie Michelangelo Antonioniego (1966). Powiększony kadr zdjęcia, mającego być świadectwem popełnionej zbrodni, zostaje porównany do obrazu, a tym samym pozbawiony realizmu i siły dowodu. Skąpski, wskazując na inspiracje dla tej serii prac, przywołał też poświęcone fotografii rozważania francuskiego krytyka literackiego Rolanda Barthesa.
 
Prace artysty trudno jednak sprowadzić wyłącznie do gry z możliwościami medium, wyrafinowanych ćwiczeń z warsztatu, dyskusji z historią malarstwa czy teoretycznych sporów toczących się wokół fotografii. Frapujące zdjęcia, mimo iż każą skupiać uwagę na warstwie wizualnej, odnoszą do tego, co sytuuje się poza sferą przedstawionego: do piękna, prawdy obrazu, symboliki barwy i światła. Bliski Skąpskiemu minimalizm jest nie tylko deklaracją jego postawy artystycznej, ale ma też wymiar metafizyczny. Właściwa jego zdjęciom prostota wykracza daleko poza kategorie czysto estetyczne, odsyłając do obszaru wartości uniwersalnych.
 
Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści