en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Mirosław Bałka, 193 x 167 x 30

Mirosław Bałka, 193 x 167 x 30

A-
A+

Mirosław Bałka

193 × 167 × 30, 1999, stal, mydło, 193 × 167 × 30 cm

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku. Praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

193 × 167 × 30 jest elementem projektu zrealizowanego przez Mirosława Bałkę na biennale w Liverpoolu w 1999 r. Oprócz stalowej siatki przypominającej kształtem segmentowo zamknięte okno, w którą wetknięte zostały kawałki mydła, artysta pokazał wówczas platformę z mydła oraz nadpalone rysunki wiszące na otaczających ją ścianach. Wszystkie prace składające się na ten projekt skupiały się wokół problemu śladu, rozumianego jako przedmiot bądź materiał umożliwiający spojrzenie na historię uniwersalną przez pryzmat osobistego przeżywania rzeczywistości.
 
W wielu realizacjach Bałki zakodowane są jego wewnętrzne doświadczenia związane z ciałem, tożsamością oraz domem, mającym dla artysty szczególne znaczenie. Dom z czasów dzieciństwa, obecnie jego pracownia, to dla niego przestrzeń nasycona wspomnieniami, przechowująca historię prywatną – a jednocześnie naznaczona bolesnymi śladami po miejscach i momentach, w których indywidualne odczuwanie i porządkowanie czasu przeplatało się z historią będącą udziałem większej społeczności. Tworząc rzeźby oraz instalacje, Bałka często odwołuje się do wymiarów własnego ciała jako do ram, w obrębie których odbywa się doświadczanie świata, oraz do wymiarów domu jako do zamkniętego obszaru przestrzeni mentalnej. Jego prace są więc refleksem postrzegania i pojmowania ciała oraz domu, fragmentami prywatnej przestrzeni przeniesionymi do innego kontekstu.
 
Przez długi czas artysta używał materiałów noszących ślady życia, mających swoją biografię, oddziałujących tak na wzrok, jak i na słuch czy powonienie. Sól, beton, mydło czy popiół odnoszący do prochów, związane ze sferą osobistą, niosły też ze sobą szereg nawiązań do kultury, religii i historii. Przywoływały przede wszystkim trudne do przepracowania kwestie uświadamiające realność zła, takie jak wojna czy Holocaust. Bałka pozostawia duży margines niedopowiedzenia, unika mówienia wprost o problemach leżących w orbicie jego poszukiwań. Swoje realizacje określa czasami mianem cieni – cieni, które nie dają spokoju, ciągną się za historią i bronią przed jej jednoznacznymi interpretacjami.
 
Izabela Kopania

Tekst opublikowany w książce I. Kopania, „Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku”, Białystok 2012

Katalog prac

Artyści