en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Kolekcja II -

Kolekcja II

Kolekcja II

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku nie jest zbiorem jednolitym, tak jak niejednolita jest sztuka przełomu XX i XXI wieku. Prezentuje najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej, odzwierciedla  ślady przemian, jakie zachodziły w kulturze po okresie transformacji. Jednocześnie – z racji programu Galerii – obrazuje również tendencje i zmiany rysujące się w sztuce Białorusi, Ukrainy, Czech czy Armenii.

Kolekcja II Galerii Arsenał jest stosunkowo młoda – pierwsze zakupy dokonane przez Galerię na rzecz tego zbioru miały miejsce w roku 1992. Od tego czasu Kolekcja II gromadzi prace artystów polskich i zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo-Wschodniej) powstałe po roku 1989. Na ten zbiór składa się około 300 pozycji: malarstwo, obiekty, instalacje, wideo, fotografie, rysunek i prace efemeryczne – idee.

Od 2005 roku Kolekcja II była zasilana przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, które w ramach programu „Znaki Czasu” współtworzyło ten zbiór – od tego momentu traktowany jako wspólny. Zakupy dzieł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, budżetu Miasta Białystok oraz zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy bardzo nieznacznym udziale sponsorów prywatnych i sporadycznych przypadkach darów od artystów.

W roku 2016 Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zakończyło swoją działalność, formalnie przekazując swoje zbiory na rzecz Galerii Arsenał.

Kolekcja II znajduje się pod stałą opieka konserwatorską, została opisana i zdigitalizowana. Na jej temat ukazał się szereg tekstów krytycznych, a Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych wydało dwie książki jej poświęcone (Kamil Kopania, Arsenał sztuki, Białystok 2006 oraz Izabela Kopania, Zbiór otwarty / Open Set, Białystok 2012). Zbiory prezentowane są na licznych wystawach organizowanych w kraju i za granicą.


Którędy po sztukę 

Cykl TVP Kultura Którędy po sztukę to prezentacja dzieł z kolekcji czołowych polskich instytucji sztuki. Program stanowi przewodnik po sztuce współczesnej. W ostatnio emitowanym sezonie, przedstawione są wybrane prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku

Którędy po sztukę
odc. 26 – Volodymyr Kuznetsov

Którędy po sztukę
odc. 27 – Paweł Althamer

Którędy po sztukę
odc. 28 – Aleksandra Czerniawska

Którędy po sztukę
odc. 29 – Janek Simon

Którędy po sztukę
odc. 30 – Leon Tarasewicz

Którędy po sztukę
odc. 31 – Konrad Smoleński

Którędy po sztukę
odc. 32 – Anna Konik

Którędy po sztukę
odc. 33 – Artur Żmijewski

Którędy po sztukę
odc. 34 - Iza Tarasewicz

Którędy po sztukę
odc. 35 - R.E.P.


Cykl Którędy po sztukę zrealizowano ze środków budżetu Miasta Białegostoku oraz ze środków własnych Galerii Arsenał

 

Katalog prac

Artyści

Polecamy